Hỗ trợ doanh nghiệp nội kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung    
20-09-2018
Ngày 19/9/2018, Sở Công thương TP.HCM đã có buổi làm việc với Tập đoàn Samsung để bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.
Nhập khẩu điện thoại linh kiện tháng 8/2018 tiếp tục tăng 35,3%    
18-09-2018
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, tháng 8/2018 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 1,89 tỷ USD, tăng 35,3% so với tháng trước và tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 9,29 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 6,04% tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2018.
Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện của Việt Nam 8 tháng tăng 22,7%    
17-09-2018
Tính đến hết 8 tháng năm 2018, tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta đạt 27,28 tỷ USD, tăng 22,68% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng năm 2018 đạt 25,16 tỷ USD, tăng 21,67% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 92,23% tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta.
Xuất khẩu điện thoại linh kiện 8 tháng của Việt Nam tăng 18,5%    
13-09-2018
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 8/2018 đạt trên 5,16 tỷ USD, tăng 33,6% so với tháng trước và tăng 25% so cùng kỳ năm trước. Tính đến hết 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt trên 31,67 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm đến 19,96% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta và dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng hóa của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2018.
Xuất khẩu máy vi tính, linh kiện điện tử của Việt Nam tăng gần 18% trong 8 tháng đầu năm 2018    
12-09-2018
Tính đến hết 8 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta đạt 18,94 tỷ USD, tăng 17,93% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt 18,1 tỷ USD, tăng 16,36% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 95,56% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng năm 2018.
Tình hình sản xuất điện thoại tháng 8/2018 của Việt Nam    
04-09-2018
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 8/2018 số lượng điện thoại sản xuất ước đạt khoảng 16,5 triệu chiếc tăng 10,7% so với tháng trước nhưng lại giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018 số lượng sản xuất điện thoại di động của nước ta ước đạt 131,9 triệu chiếc, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Tình hình sản xuất một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử linh kiện tháng 8/2018    
03-09-2018
Theo số liệu sơ bộ từ các cục thống kê và Tổng cục thống kê, tình hình sản xuất một số chủng loại máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 như sau:
Công nghệ Robotics-Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0    
22-08-2018
Ngày 21/8/2018, Hội thảo chuyên đề “Công nghệ Robotics-Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0: Nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội, với sự phối hợp tổ chức giữa Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ ngành có liên quan trong quá trình xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0.
Nhập khẩu máy vi tính, linh kiện điện tử của Việt Nam 7 tháng tăng 34,31%    
16-08-2018
Trong 7 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta đạt 34,01 tỷ USD, tăng 34,31% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI 7 tháng đạt 30,87 tỷ USD, tăng 31,94% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 90,76% tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của nước ta.
Nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta tăng khá mạnh trong tháng 7/2018    
15-08-2018
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, tháng 7/2018 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 60,3% so với tháng trước và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 7,39 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 5,62% tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2018.
Liên kết