Chính sách hỗ trợ vốn cho CN CNHT: Nhìn từ trường hợp TPHCM    
22-11-2018
Trong nhiều năm trở lại đây, có nhiều chính sách từ Trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Tuy nhiên, việc thực thi chính sách vẫn còn nhiều điều cần bàn.
Ngừng KD tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ rừng tự nhiên từ Lào, Campuchia    
20-11-2018
Bộ Công Thương ban hành thông tư Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.
Ninh Bình quyết tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô    
12-11-2018
Các biện pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ô tô của tỉnh Ninh Bình đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Ninh Bình.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với 6 loại phế liệu nhập khẩu    
12-10-2018
Từ ngày 29/10/2018, 6 loại phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải tuân thủ Quy chuẩn quốc gia về môi trường gồm: ắt, thép; nhựa; giấy; thủy tinh; kim loại màu; phế liệu xỉ hạt lò cao.
Quy định mới về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới    
09-10-2018
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
TPHCM ban hành quy chế kích cầu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ    
04-10-2018
TPHCM đã ban hành Nghị quyết 16/2018 HĐND ngày 8/10/2018 về quy chế kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của TP.HCM giai đoạn 2018 - 2020.
Từ tháng 10/2018, cấm nhập phế liệu qua cửa khẩu bằng đường bộ, đường sắt    
28-09-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe máy phân khối lớn 175 cm3 trở lên    
21-09-2018
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên.
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu    
06-09-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 25/CT-TTgngày 31/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
Bình Dương thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển CNHT    
04-08-2018
Ngoài các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT), Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương thường xuyên các hoạt động kế nối DN.
Liên kết