Một số thành tựu công nghệ cơ khí chế tạo thế giới trong thế kỷ XX và xu hướng phát triển đến năm 2030    
15-01-2018
Khoa học và công nghệ (KH&CN) cơ khí chế tạo của thế giới trong thế kỷ XX đã có những bước phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại như: Công nghệ thông tin, vật liệu nano, tự động hoá... Trong kinh tế, ngành công nghiệp cơ khí chế tạo vẫn đóng vai trò chủ đạo, góp phần làm thay đổi diện mạo thế giới, với trên 20 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên các châu lục, chiếm tới 28% số lượng việc làm và đóng góp 25% giá trị tổng sản phẩm của thế giới. Bài viết này, tác giả giới thiệu một số thành tựu công nghệ cơ khí chế tạo thế giới trong thế kỷ XX và xu hướng phát triển đến năm 2030.
Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2017-2018    
11-08-2017
Cuốn Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam là sản phẩm của dự án “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu”, do liên minh Châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Dự án EU-MUTRAP)
Conference Proceedings of the International Conference “Business Capacity: Models and assessment tools”    
03-01-2017
On 5th October, 2016, Faculty of Business Management, National Economics University of Vietnam cooperated with Korean Institute of Science and Information Technology and Ministry of Industry and Trade of Vietnam organised the international conference “Business Capacity: Models and assessment tools”.We are pleased to publish some papers in the Conference Proceedings.
Tài liệu tham khảo về ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc (Documents on Automobile Industry of South Korea)    
31-10-2016
South Korea has important experiences of fostering SMEs in the Auto Part Industry
SIDEC xuất bản cuốn Niên giám về công nghiệp hỗ trợ các ngành chế tạo Việt Nam 2016-2017 (Vietnam Manufacturing Supporting Industry Yearbook 2016-2017)    
Liên kết