MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI NAM PHI Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức đoàn sang trao đổi, nghiên cứu công nghệ sản xuất ngành cơ khí tại Nam Phi kết hợp tham dự Hội chợ Source Africa và Hội thảo B2B tại Johannesburg và Cape Town, Nam Phi” thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2019, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức Đoàn công tác “Tham dự Hội chợ Source Africa và hội thảo B2B tại Nam Phi” từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019 (kể cả thời gian đi đường). Nội dung cụ thể như sau: 1. Nội dung Chương trình (theo tài liệu đính kèm). 2. Thành phần Đoàn: gồm 23 thành viên, bao gồm các doanh nghiệp và cán bộ thuộc các Bộ ngành liên quan. 3. Chi phí tham gia chương trình: a. Những hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: - Chi phí vé máy bay khứ hồi và các loại thuế cho 01 người/doanh nghiệp. - 04 gian hàng tại Hội chợ Source Africa (các doanh nghiệp sẽ bày chung tại 04 gian hàng này). - Hội thảo, gặp gỡ B2B, tham quan, khảo sát như trong chương trình. b. Chi phí doanh nghiệp đóng góp khi tham gia chương trình: - Phí visa vào Nam Phi - Phí dịch vụ khác: đi lại, ăn, khách sạn. - Một số chi phí phát sinh khác khi tham gia các chương trình của Đoàn. 4. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: - Hoàn thành đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia chương trình và nghĩa vụ về tài chính; Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ nội quy và quy định của Ban tổ chức. - Sau khi kết thúc Chương trình, trong vòng 7 ngày, các doanh nghiệp tham dự chương trình phải gửi công văn báo cáo kết quả chuyến đi: 01 bản về Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp - Phòng Công nghiệp hỗ trợ) để báo cáo Bộ Công Thương theo quy định. 5. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu của đơn vị); - Đơn đăng ký tham dự (Theo mẫu đính kèm); 6. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 21/5/2019. Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về: Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á, châu Phi) Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội Người liên hệ: Chị Nguyễn Minh Phương ĐT: 0904172942 Email:phuongnmi@moit.gov.vn Trân trọng cảm ơn./. Mẫu số 1 BẢN ĐĂNG KÝ Tham dự Chương trình hỗ trợ xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào CNHT tại thị trường Nam Phi Kính gửi: Bộ Công Thương – Vụ Thị trường châu Á, châu Phi TÊN DOANH NGHIỆP (Tiếng Việt): (Tiếng Anh): Tên giám đốc: Địa chỉ: Điện thoại: Fax Email: Website Lĩnh vực hoạt động: (Mặt hàng/sản phẩm) Kết quả kinh doanh: 2016 2017 2018 Doanh thu: Số lượng người tham gia Cán bộ phụ trách chương trình Họ và tên: Chức vụ: Di động: Email: Mục đích tham gia đoàn Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư Tìm kiếm đối tác đầu tư dây chuyền sản xuất Tìm kiếm đối tác đầu tư vào khu công nghiệp CNHT Khác Nội dung yêu cầu làm việc với các đối tác (để Ban Tổ chức bố trí cho phù hợp) Đề nghị Ban tổ chức hỗ trợ giới thiệu: - - - DOANH NGHIỆP CAM KẾT KHI THAM GIA: - Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, tính chính xác của các nội dung trong hồ sơ đăng ký tham dự Chương trình; tuân thủ nội quy quy chế của đoàn, nghĩa vụ về tài chính và các quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh. - Sau khi kết thúc Chương trình, trong vòng 05 ngày gửi báo cáo kết quả về Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương. Hà Nội, ngày …..tháng….năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

28-05-2019
Liên kết