Một công ty tái chế ở Kenya có tên gọi tắt là PETCO đã thông báo kế hoạch tham vọng tái chế 14.000 tấn chai nhựa vào năm 2025.

Theo kế hoạch, PETCO sẽ thu thập và tái chế 20% rác thải nhựa vào cuối năm 2018 và hướng tới mục tiêu cuối cùng là thu thập và tái chế 70%, tương đương 14.000 tấn rác thải nhựa, trên toàn quốc vào năm 2025. Mới đây, công ty này cùng Hiệp hội Các nhà sản xuất Kenya đã ký kết một thỏa thuận hợp tác hướng tới xây dựng một quy trình tái xử lý nhựa toàn diện tại Kenya.

Trước đó, Chính phủ Kenya cam kết tập trung bảo vệ tài nguyên biển, triển khai các chính sách, chiến lược và cơ chế để thúc đẩy nền kinh tế xanh cũng như tăng cường ứng phó với các thách thức về ô nhiễm và quản lý rác thải đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân cũng như môi trường sông, biển và đại dương.

VIA tổng hợp

06-12-2018
Liên kết