Sau hơn một năm trao đổi và thảo luận, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông và các trang trại đại diện cho nông dân nuôi bò sữa của Israel đã ký kết một thỏa thuận nhằm điều tiết các hoạt động của ngành công nghiệp sản xuất sữa trong thập kỷ tới đây. Thỏa thuận duy trì việc quy hoạch ngành công nghiệp sữa và cơ chế ấn định giá mục tiêu. Thỏa thuận cũng bao gồm các khoản trợ cấp và đầu tư cho người nông dân nuôi bò sữa và mở cửa thị trường nhập khẩu đối với sản phẩm sữa với lộ trình giảm dần thuế nhập khẩu đánh vào mặt hàng này.

Trong thời gian qua Hiệp hội đã hợp tác tích cực để đem lại sự công bằng thỏa đáng trong thỏa thuận đối với các thành viên Hiệp hội. Có thể nói rằng, thỏa thuận này có tính chất hỗ trợ phát triển ngành sữa, nhằm bảo đảm các nguồn lực và sự ổn định lâu dài cho người nông dân chăn nuôi bò sữa trong ngành. Thỏa thuận bao gồm một cơ chế xử lý với các quy định quản lý cụ thể, như thiết lập giấy phép và công nhân nước ngoài, cộng với một đội ngũ cán bộ giải quyết các quy định về quan hệ đối tác và hợp nhất. Tất cả các quy định này được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường mang lại sự tăng trưởng trong ngành sữa mà không gây ra bất cứ trở ngại nào cho sự phát triển.

Thỏa thuận quan trọng này cũng hài hòa mong muốn của Chính phủ Israel đối với nguyện vọng của ngành chăn nuôi bò sữa để đảm bảo phương kế sinh nhai và duy trì chăn nuôi gia súc ở Israel trên khắp cả nước. Thỏa thuận cũng đưa ra cách thức cho sự đầu tư quan trọng, sau khai năm không có sự đầu tư, điều kiện nghỉ hưu công bằng và các giải pháp đối với những khó khăn về quản lý. Để làm quen và tuân thủ với các điều khoản trong thỏa thuận là không dễ dàng. Mặc dù vậy, trong ngành công nghiệp sữa luôn duy trì các biện pháp mang lại hiệu quả và Hiệp hội chăn nuôi gia súc Israel cam kết duy trì ngành công nghiệp đầy tiềm năng này.

Mức giá sữa mục tiêu do chính phủ quản lý sẽ giảm dần hàng năm cho đến năm 2025. Mức thuế nhập khẩu sẽ được cắt giảm xuống còn 4,90NIS/kg sữa trong năm 2019 và 3,20 NIS/kg trong năm cuối cùng của thỏa thuận. Nếu giá mục tiêu là thấp hơn, mức thuế nhập khẩu sẽ được giảm xuống thấp hơn còn 3,00 NIS/kg. Sau khi hết hạn, thỏa thuận sẽ có thể được các Bộ trưởng các Bộ nói trên xem xét, gia hạn thêm một năm nữa.

VIA tổng hợp

03-12-2018
Liên kết