Tỉnh Hòa Bình huy động mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của toàn ngành công nghiệp. Những linh kiện, phụ tùng, vật liệu và cả các quy trình công nghệ…cho các chuyên ngành công nghiệp khác, giúp công nghiệp trong nước nâng cao tính tự chủ, năng lực cạnh tranh, giảm lệ thuộc vào nước ngoài, góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc phát triển CNHT của tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất ở Hòa Bình, với số lượng lao động bình quân khoảng 500 lao động/doanh nghiệp (DN). Trong đó, chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung ở Khu Công nghiệp (KCN) Lương Sơn và Bờ Trái sông Đà. Điển hình như Công ty TNHH SANKO Việt Nam sản xuất linh kiện điện tử, Công ty TNHH nghiên cứu R Việt Nam sản xuất thấu kính quang học, Công ty TNHH HNT Electronics sản xuất máy ảnh dùng cho điện thoại di động…

Để đa dạng hóa ngành CNHT trên địa bàn, theo Sở Công Thương Hòa Bình, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp (CCN), nhằm thu hút các DN sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu hỗ trợ cho các ngành công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đây chính là một trong những nhân tố quan trọng trong việc đưa nền CNHT của Hòa Bình đi lên. Do đó, cần có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm khuyến khích các DNNVV trong lĩnh vực này như: Tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV có thể dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng…

Bên cạnh đó, nên chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Cần có cơ chế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV, nhằm bổ sung kiến thức cho đội ngũ quản lý, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động. Theo đó, cần rà soát chọn các viện, trường có năng lực, quy mô phù hợp để tổ chức gắn kết chương trình đào tạo với thực tiễn sử dụng lao động của DN; vận dụng, khai thác có hiệu quả sự trợ giúp của các tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật. Nâng cao việc xã hội hoá đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hoá sâu trong các lĩnh vực CNHT. Khuyến khích các DN, viện nghiên cứu và các đối tác nước ngoài thực hiện các chương trình trao đổi kỹ thuật, trao đổi chương trình nghiên cứu và phát triển.

 

VIA tổng hợp

19-10-2018

Các tin khác

Liên kết