UBND TPHCM triển khai thêm nhiều chính sách ưu đãi nhằm thức đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian tới, TPHCM sẽ rà soát bố trí quỹ đất phục vụ phát triển CNHT để đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô diện tích và giá thuê phù hợp; thực hiện tốt chương trình kích cầu đầu tư nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tổ chức kết nối doanh nghiệp - ngân hàng để giải quyết về vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp và CNHT hoặc lồng ghép với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của các quận, huyện. 

Bên cạnh đó, TP sẽ không thu hút doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mà các doanh nghiệp trên địa bàn TP đang sản xuất để giảm cạnh tranh, đặc biệt là ngành lương thực thực phẩm, dệt may, da giày…

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã kiến nghị một số bộ ngành liên quan có thêm các giải pháp phát triển ngành CNHT trong thời gian tới.

Đối với trung ương, UBND thành phố kiến nghị bố trí kinh phí và thực hiện các chương trình, đề án CNHT, trong đó có hỗ trợ các địa phương thực hiện; quy hoạch và tổ chức kết nối liên kết vùng trong cung ứng sản phẩm CNHT cho các doanh nghiệp FDI, các chuỗi cung ứng toàn cầu; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu cũng như vận hành có hiệu quả Cổng cơ sở dữ liệu CNHT quốc gia để các địa phương, doanh nghiệp có thể tham gia truy cập và kết nối; thu hút các doanh nghiệp FDI lớn, sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, đặt nhà máy sản xuất cấp khu vực tại Việt Nam để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNHT trong nước tham gia cung ứng sản phẩm CNHT.

Ngoài ra, cần đàm phán và giám sát thực hiện cam kết nội địa hóa của các doanh nghiệp FDI.

Các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ trong việc áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ:

- Rà soát bố trí quỹ đất phục vụ phát triển CNHT để đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô diện tích và giá thuê phù hợp;

- Thực hiện tốt chương trình kích cầu đầu tư nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị - công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;

- Tổ chức kết nối doanh nghiệp - ngân hàng để giải quyết về vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp - CNHT hoặc lồng ghép với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của các quận - huyện;

- Thường xuyên liên hệ với các tổ chức tài chính, các quỹ hỗ trợ phát triển trong và ngoài nước như JICA, Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học công nghệ... để nắm bắt, gắn kết các nguồn vốn, định chế tài chính hỗ trợ khác nhằm tranh thủ nhiều nhất sự hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

- Thu hút các doanh nghiệp lớn sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNHT thành phố tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp này;

không thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mà các doanh nghiệp thành phố đang sản xuất để giảm cạnh tranh, đặc biệt là các ngành lương thực thực phẩm, dệt may, da giày...;

- Thu hút các doanh nghiệp sản xuất các ngành mà thành phố ưu tiên phát triển;

phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm công nghiệp - CNHT;

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chủ động đưa chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp thành phố đến với doanh nghiệp...

 

VIA tổng hợp

11-07-2018
Liên kết