Cổng thông tin điện tử ngành công nghiệp hỗ trợ

Chịu trách nhiệm : Vụ Công nghiệp nặng và Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: (04)22202222 - (04)37150530 | Fax: (04)22202525 - (04)37150489

Email: info@support.gov.vn

Liên kết